Termeni si conditii de folosire a magazinului virtual www.condimente-online.ro

 

1. DEFINITII:

 

Termenii si conditiile generale se vor aplica tuturor vanzarilor de Produse de catre SC Condimente Online SRL, prin intermediul magazinului virtual www.condimente-online.ro catre Cumparator. Acestea pot fi modificate fara o instiintare prealabila,  intrand in vigoare in momentul publicarii acestora pe site-ul www.condimente-online.ro

Astfel, urmatorii termeni inseamna:

Cumparator - persoana, firma, companie sau alta entitate juridica ce emite o  Comanda.

Vanzator - societatea comerciala SC Condimente Online SRL, avand sediul social in  Bucuresti, Aleea Cetatuia nr. 2, sector 6, nr. de inregistrare la Registrul Comertului:  ---, CIF ---.

Produse - orice produs mentionat in Comanda, care urmeaza a fi furnizat de catre Vanzator, Cumparatorului.

Comanda - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Produsele si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Produse si sa faca plata acestora.

Contract - o Comanda confirmata de catre Vanzator.

Drepturi de proprietate Intelectuala - toate drepturile nemateriale, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturide model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Specificatii - toate specificatiile si/sau descrierile Produselor asa cum sunt precizate in Comanda.

 

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

 

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior mentionat, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile.

 

Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:

 

  1. Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si  conditiile sale specifice;
  2. Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul);
  3. Termeni si conditii.

 

Daca Vanzatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a  termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de catre Vanzator se considera finalizata  atunci cand exista o confirmare verbala sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia.

Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.

 

Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Comenzii de catre Vanzator. 

Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat.

 

3. EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI

 

  1. Vanzatorul isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a livra doar Produsele care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile Cumparatorului, conform  comenzii;
  2. Informatiile prezentate pe site-ul vanzatorului au caracter informativ si pot fi  modificate de catre Vanzator, fara instiintare prealabila. De asemenea, descrierile  Produselor pot fi incomplete insa Vanzatorul va face eforturi de a prezenta informatiile  cele mai relevante, pentru ca specificatiile Produsului sa fie conforme cu scopul pentru  care a fost achizitionat;
  3. Comunicarea cu magazinul se poate face prin postarea opiniilor vis-a-vis de produse sau comunicarea prin adresele mentionate la sectiunea "Contact". Vor fi  excluse din site sau ignorate, parerile sau comentariile ce contin injurii sau un limbaj nepotrivit, iar Vanzatorul isi rezerva dreptul de a bloca accesul la sistemul informatic al magazinului celor care au emis acestea;
  4. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile si sugestiile primite pentru  imbunatatirea permanenta a Produselor, fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru  aceasta;
  5. In cazul unui volum de trafic de date deosebit, www.condimente-online.ro isi rezerva dreptul de a cere utilizatorilor date suplimentare pentru certificarea identitatii (introducerea manuala a unei secvente de cod generat aleator pentru validare), in  vederea asigurarii informatiei din cadrul site-ului.

 

4.CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA

 

Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce tin de  onorarea comenzii, nefiind necesar acordul Cumparatorului pentru aceasta. Vanzatorul  va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.

 

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA

 

Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte  parti sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informarile primite de  la Vanzator. Numele site-ului precum si insemnele grafice sunt marci inregistrate in proprietatea SC Condimente Online SRL si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al  proprietarului.

 

6. CONFIDENTIALITATE - PUBLICITATE

 

Informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului, vor ramane in  proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si  pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris al Cumparatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentialitate din partea celui care le primeste.

Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.

Mesajele www.condimente-online.ro sunt transmise doar prin intermediul partenerilor specializati si agreati de www.condimente-online.ro. Astfel sunt asigurate confidentialitatea si securitatea informatiilor. Datele clientilor nu pot fi folosite si nici furnizate altor parti. Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestui site, Cumparatorul ofera Vanzatorului acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul  de a utiliza, reproduce si modifica aceste materiale sau informatii. Cumparatorul este  de asemenea de acord ca Vanzatorul sa poata utiliza liber, doar in interes propriu, aceste idei, concepte sau tehnici pe care le-a comunicat prin intermediul site-ului www.condimente-online.ro.

SC Condimente Online.ro nu va fi subiectul obligatiilor referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise de terti, daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens.

 

7. TERMENE SI PENALITATI

 

In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare a Comenzii din vina sa,  Vanzatorul este obligat sa anunte Cumparatorul de termenul estimat de finalizare a  livrarii. Cumparatorul va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la Vanzator,  cand este permis de lege, in cazul neindeplinirii totale sau partiale din partea  Vanzatorului a executarii Contractului in conformitate cu termenele stabilite.

In cazul in care Cumparatorul intarzie din vina sa plata marfurilor in termenul prevazut in factura emisa de Vanzator, este obligat la plata unei penalitati de 0,5% pe zi din suma datorata.

In cazul in care Vanzatorul primeste informatii eronate legate de datele de facturare  sau livrare ale produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, de  comun acord intre parti.

 

8. FACTURARE - PLATI

 

Preturile produselor afisate in cadrul site-ului www.condimente-online.ro includ T.V.A. 

conform legislatiei in vigoare. Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura sau un Bon fiscal pentru Produsele livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii acestora conform legislatiei in vigoare.

 

9. RISCURI SI RESPONSABILITATI

 

  1. Livrare

Vanzatorul se obliga sa livreze Produsele catre Cumparator prin sistemul de coletarie al Postei Romane, prin curierat rapid sau prin ridicare personala/delegat de la sediu, in  conditiile stabilite.

 

2. Transport - Ambalare

Vanzatorul nu isi asuma riscurile si responsabilitatile asociate cu Produsele in  momentul predarii acestora catre societatile cu care Vanzatorul colaboreaza sau catre reprezentantul Cumparatorului.

Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Produselor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.

Vanzatorul va livra Produsele doar pe teritoriul Romaniei. Alte destinatii sunt posibile in urma conventiilor intre parti.

 

 10. ACCEPTARE

 

Acceptarea va fi facuta atunci cand Produsele sunt conforme cu caracteristicile mentionate in Comanda. In cazul in care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate nu sunt conforme specificatiilor, atunci Vanzatorul va lua masuri de aducere la conformitate a acestora.

De asemenea, pentru produsele vandute de www.condimente-online.ro (SC Condimente Online SRL) Cumparatorul beneficiaza de posibilitatea returnarii produselor in 5 (cinci) zile calendaristice de la data primirii doar daca ambalajul Produsului este intact, iar cheltuielile legate de retur cad exclusiv in sarcina Cumparatorului.

 

11. GARANTII

 

Toate produsele comercializate de catre site-ul www.condimente-online.ro, beneficiaza de termene de valabilitate sau garantie conforme legislatiei in vigoare. Produsele provin din surse autorizate si certificate international.

 

12. TRANSFERUL PROPRIETATII

 

Proprietatea asupra Produselor va fi transferata la momentul efectuarii platii din partea Cumparatorului in locul indicat in comanda (intelegand prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier ori Posta Romana sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului). In cazul livrarii prin curier sau Posta Romana, acestia nu sunt autorizati de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnarea de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii contravalorii acestora.

 

13. RASPUNDERE

 

Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii sau pentru daune care rezulta din utilizarea eronata a Produselor dupa livrare.

 

14. FORTA MAJORA

 

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

 

15. LEGEA APLICABILA - JURISDICTIA

 

Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre Vanzator si Cumparator se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

16. PREVEDERI DIVERSE

 

Partile din contract vor fi considerate cantractanti independenti si nici uneia din parti nu si se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.